Дорогие кыргызстанцы!
Поздравляю вас с Днем государственного языка Кыргызской Республики. Кыргызский язык – это то бесценное богатство, которое мы пронесли через века и продолжаем нести сегодня как символ государственности.
Кыргызский язык – это наша гордость, неисчерпаемый источник духовного достояния, а также символ объединения всех кыргызстанцев. Мы должны помнить о ценности государственного языка, а также стараться преумножать эту ценность и вносить вклад в развитие языка, на котором говорили такие великие люди, как Алыкул Осмонов, Саякбай Каралаев и Чынгыз Айтматов. Каждый из нас должен гордиться, что он является носителем языка величайшего достояния мировой культуры – эпоса «Манас». Хотелось бы пожелать, чтобы кыргызский язык стал языком дружбы и единства нашего многонационального Кыргызстана!

Урматтуу кыргызстандыктар!
Сиздерди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү менен куттуктайм!
Кыргыз тили – бул биздин элдин баа жеткис мурасы, көптөгөн кылымдарды карыткан эне тилибизди учурда да мамлекеттүүлүктүн белгиси катары сактап, улап келе жатабыз.
Бүгүнкү күндө кыргыз тили – бул биздин зор сыймыгыбыз, түгөнгүс рухий куч-кубатыбыздын булагы жана өлкө калкынын башын бириктире турган символу десек жаңылышпайбыз.
Биз мамлекеттик тилдин баалуулугун эстен чыгарбай, анын улуулугун даңазалап, айтылуу Алыкул Осмонов, Саякбай Каралаев жана Чынгыз Айтаматов сыяктуу улуу инсандарыбыз сүйлөгөн тил катары анын өнүгүүсүнө ар бирибиз өз салымыбызды кошууга тийишпиз.
Биз ар бирибиз дүйнөлүк деңгээлде теңдеши жок улуу «Манас» эпосун жараткан элдин өкүлү экенибизге сыймыктанышыбыз керек. Андыктан, келечекте дагы кыргыз тили көп улуттуу Кыргызстанда достуктун жана биримдиктин тили болуп калышына тилек кылмакчыбыз.