Бүгүнкү күнү Кыргызстан жаңы өзгөрүүлөрдүн алдында турат, өлкөдөгү социалдык-экономикалык жана саясий кырдаал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн так саясий багытты жана иш-аракеттерди талап кылууда. Андыктан мен өзүмдүн саясий позициямды билдирүү менен бирге кечиктирилбей чечүүнү талап кылган маселелердин тизмесин берүүнү зарыл деп эсептейм.