БИРБОЛ

Жаштарканаты

"Бир Бол" саясий партиясынын жаштар канаты Республика боюнча жаш жана прогрессивдүү лидерлерден турат. Биздин жаштар канатынын мүчөлөрүнүн 70% чет элдик эң мыкты ЖОЖдорду аякташкан. Алардын көбү азыр өлкө боюнча жаңы жумуш орундарын түзгөн ийгиликтүү ишкерлер болуп саналышат.